Deelnemers

Welcome to the consortium of innovators_Grea

Waarom?

Door de komst van het internet barst het hoger onderwijs van de ideeën. Iedereen voelt dat het er over 10 jaar heel anders uit gaat zien. Om deze toekomst positief te beïnvloeden moeten wij de krachten bundelen om significante doorbraken te realiseren binnen het onderwijs, zoals zij dat verdient. Daarom heeft FeedbackFruits de Onderwijs Doetank geïnitieerd. Een samenwerking van visionairs die problemen te lijf gaan door te experimenteren met mogelijk baanbrekende oplossingen.

Hoe?

De Onderwijs Doetank biedt een plek voor partners die graag een goed idee willen ontwikkelen. Aan ideeën in het onderwijs is geen gebrek, enkel aan een eenvoudige en snelle manier om de ideeën om te zetten in nieuwe tools en software. De Onderwijs Doetank biedt de plek waar deze ideeën kunnen worden uitgewerkt, gebouwd en getest in het onderwijs! Dit levert een groeiend bestand van onderwijsoplossingen op, waar alle docenten en studenten vrij toegang toe hebben via een plugin in het bestaande LMS.

Kortom: een offline platform voor ideeën en als resultaat een online onderwijs walhalla vol handige tools. Vrij beschikbaar voor alle docenten en studenten die hun onderwijs willen innoveren.

Door innovators, doeners en probleemeigenaren bij elkaar te brengen kunnen ideeën snel worden uitwerkt, getest en geïmplementeerd. Hierdoor gaat de totale innovatie in versneld tempo, vorm krijgen. Dit moet leiden tot een doorbraak in onderwijs innovatie, wat zal uitstralen op alle deelnemers.

FeedbackFruits levert een al bestaande infrastructuur waarmee onderwijsoplossingen makkelijk in het bestaande LMS geïmplementeerd kunnen worden. FeedbackFruits heeft deze plugin infrastructuur voor BlackBoard, Canvas, Moodle, Brightspace, SharePoint ect. Dit zorgt ervoor dat innovaties die worden gedaan op een instelling te ontsluiten zijn in het LMS van alle andere aangesloten instellingen.

Pioneer squads

Ideeën worden bedacht en uitgewerkt in zogenaamde ‘Pioneer squads’: Teams bestaande uit een mix van studenten, docenten, onderwijskundigen, programmeurs en/of designers. Elke squad is verantwoordelijk onderwijsprobleem of uitdaging waar zij aan zullen gaan werken. De uitdagingen kunnen van alle kanten komen: bijvoorbeeld van docenten, studenten of andere doetank leden. Voor een beter begrip van hoe de doetank precies werkt zie onderstaande alinea “Een doetank cyclus”.

Universiteiten en hogescholen kunnen zelf hun pioneer squads samenstellen. Bijvoorbeeld via (afstudeer)opdrachten of hacketons die zich rondom een uitdaging organiseren. Maar ook onderwijskundigen en IT’ers die een specifiek probleem binnen de instelling willen oppakken, kunnen aanhaken.

 

Een doetank cyclus

Fase 1: Een onderwijs kans of probleem. Op een universiteit is een docent, die graag wil experimenteren met een didactisch concept. Voor het concept bestaat nog geen technische oplossing op de markt. De docent kan het idee pitchen bij een doetank bijeenkomst, of op een andere manier aan het licht brengen. Zodra het idee draagvlak heeft vanuit de Doetank leden, coders of designers, wordt het geselecteerd om aan te pakken in de komende 2 maanden.
Fase 2: Brainstorm en Ontwikkeling. In deze fase worden de koppen van de pioneer squad bij elkaar gestoken, om oplossingen te bedenken voor het onderwijsprobleem. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, door een inventarisatie te maken van wat er moet worden onderzocht, gebouwd en getest. Deze hele fase zal niet langer duren dan één periode van ongeveer tien weken. Dit zodat de volgende periode de tool gelijk getest kan worden.
Fase 3: Verificatie en Testen. Ook deze fase duurt één periode. Key Performance Indicators (KPI’s) zullen aan het begin van deze fase worden gedefinieerd (hetgeen wat getest gaat worden). En wordt er gekeken op welke manier de aannamen die gemaakt zijn het best kunnen worden geverifieerd.

  1. De eerste verificatie analyse kan gedaan worden gebruik makend van de data analytics programma’s die al zijn geïntegreerd zoals Statbot en Piwik.
  2. De tweede verificatie analyse kan gedaan worden door een real-time gebruikers interactie gebruik makend van Intercom. Hiermee kan er live gechat en gepold worden met gebruikers die een bepaalde profiel hebben of bepaalde gebruikers keuzes maken.
  3. De derde verificatie analyse wordt gedaan door live mee te kijken met de data zoals omschreven in Lean Analytics.

De tool wordt vervolgens getest in een of meerdere werkelijk vak(ken) waarvan de docent(en) akkoord zijn om een test-versie te draaien. Al direct na de eerste week wordt de data verzameld door gebruik te maken van bovenstaande verificatie analyses. Gebaseerd op analyses en een vervolg brainstormen kan een betere versie worden gerealiseerd en getest. Bij elke data analyse stap moet een heldere argumentatie zijn van waarom het team nog moet door blijven gaan en niet kiest om te stoppen.
Fase 4: Afronding: Een nieuwe onderwijstool! Na de verificatie en test fase worden de uiteindelijke KPI’s gepubliceerd. Ook wordt er dan besloten om of de tool beschikbaar te stellen voor iedereen via het LMS, of deze tool verder uit te werken, of deze te stoppen en een andere oplossing op te pakken.

 

Een doetank ervaring van de TU Delft

 

Onderwijsuitdagingingen die momenteel worden aangepakt

Problematiek                         Adoptie van innovatieve didactiek
Oplossingsrichting                Teachers Network
Deelnemer                              UvA

Problematiek                        Monitoring online study progress of students
Oplossingsrichting               Edubot – digital teacher assistent
Deelnemer                            University of Utrecht

Problematiek                       Increasing online participation
Oplossingsrichting              Fair online participation grading
Deelnemer                           Wageningen University

Problematiek                      Group learning
Oplossingsrichting             Student contributions
Deelnemer                          Haagse Hogeschool

Opportunity                        Open courseware 
Oplossingsrichting             Open courseware suggestor
Deelnemer                           TU Delft

Opportunity                        Ineffective reading strategies
Oplossingsrichting             Comprehension
Deelnemer                          HvA

Geïnteresseerd in deelnamen? 

Deelnamen aan de Onderwijs Doetank kan via het onderwijs consortium wat gestart is door SURFmarket en FeedbackFruits.
Het onderwijs consortium biedt instellingen een didactische verrijking van het bestaande LMS door middel van 10 bestaande FeedbackFruits onderwijs plugins plus toekomstige onderwijs plugins via de OnderwijsDoetank. Zie de website van het onderwijs consortium voor meer informatie.

Contact

  via janheingooszen@feedbackfruits.com