Deelnemers

Welcome to the consortium of innovators_Grea

Waarom?

Door de komst van het internet barst het hoger onderwijs van de ideeën. Iedereen voelt dat het er over 10 jaar heel anders uit gaat zien. Om deze toekomst positief te beïnvloeden moeten wij de krachten bundelen om significante doorbraken te realiseren binnen het onderwijs, zoals zij dat verdient. Daarom heeft FeedbackFruits de OnderwijsDoetank geïnitieerd. Een samenwerking van visionairs die problemen te lijf gaan door te experimenteren met mogelijk baanbrekende oplossingen.

 

Strategische samenwerking

Hoe?

De Onderwijs Doetank biedt een plek voor partners die graag een goed idee willen ontwikkelen. Aan ideeën in het onderwijs is geen gebrek, enkel aan een eenvoudige en snelle manier om de ideeën om te zetten in nieuwe tools en software. De Onderwijs Doetank biedt de plek waar deze ideeën kunnen worden uitgewerkt, gebouwd en getest in het onderwijs! Dit levert een groeiend bestand van onderwijsoplossingen op, waar alle docenten en studenten vrij toegang toe hebben via een plugin in het bestaande LMS.

Kortom: een offline platform voor ideeën en als resultaat een online onderwijs-suite vol handige tools. Vrij beschikbaar voor alle docenten en studenten die hun onderwijs willen innoveren.
Door stakeholders van verschillende disciplines (docenten / experts /studenten / designers / programmeurs) bij elkaar te brengen kunnen ideeën snel worden uitwerkt, getest en geïmplementeerd. Hierdoor zal de totale innovatie-output van het Doetanknetwerk, in versneld tempo, vorm krijgen.

FeedbackFruits levert een al bestaande infrastructuur waarmee onderwijsoplossingen makkelijk in het bestaande LMS geïmplementeerd kunnen worden. FeedbackFruits heeft deze plugin infrastructuur voor BlackBoard, Canvas, Moodle, Brightspace, SharePoint ect. Dit zorgt ervoor dat innovaties die worden gedaan op een instelling te ontsluiten zijn in het LMS van alle andere aangesloten instellingen.

Pioneer squads

Ideeën worden bedacht en uitgewerkt in zogenaamde ‘Pioneer squads’: Teams bestaande uit een mix van studenten, docenten, onderwijskundigen, programmeurs en/of designers. Elke squad is verantwoordelijk onderwijsprobleem of uitdaging waar zij aan zullen gaan werken. De uitdagingen kunnen van alle kanten komen: bijvoorbeeld van docenten, studenten of andere doetank leden. Voor een beter begrip van hoe de doetank precies werkt zie onderstaande alinea “Een doetank cyclus”.

Universiteiten en hogescholen kunnen zelf hun projectteam (pioneer squads) samenstellen. Bijvoorbeeld via (afstudeer)opdrachten of hacketons die zich rondom een uitdaging organiseren. Maar ook onderwijskundigen en IT’ers die een specifiek probleem binnen de instelling willen oppakken, kunnen aanhaken.

 

Een doetank cyclus

Fase 1: Een onderwijs kans of probleem. Op een universiteit is een docent, die graag wil experimenteren met een didactisch concept. Voor het concept bestaat nog geen technische oplossing op de markt. De docent kan het idee pitchen bij een doetank bijeenkomst, of op een andere manier aan het licht brengen. Zodra het idee draagvlak heeft vanuit de Doetank leden, coders of designers, wordt het geselecteerd om aan te pakken in de komende 2 maanden.
Fase 2: Brainstorm en Ontwikkeling. In deze fase worden de koppen van de pioneer squad bij elkaar gestoken, om oplossingen te bedenken voor het onderwijsprobleem. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, door een inventarisatie te maken van wat er moet worden onderzocht, gebouwd en getest. Deze hele fase zal niet langer duren dan één periode van ongeveer tien weken. Dit zodat de volgende periode de tool gelijk getest kan worden.
Fase 3: Verificatie en Testen. Ook deze fase duurt één periode. Key Performance Indicators (KPI’s) zullen aan het begin van deze fase worden gedefinieerd (hetgeen wat getest gaat worden). En wordt er gekeken op welke manier de aannamen die gemaakt zijn het best kunnen worden geverifieerd.

  1. De eerste verificatie analyse kan gedaan worden gebruik makend van de data analytics programma’s die al zijn geïntegreerd zoals Statbot en Piwik.
  2. De tweede verificatie analyse kan gedaan worden door een real-time gebruikers interactie gebruik makend van Intercom. Hiermee kan er live gechat en gepold worden met gebruikers die een bepaalde profiel hebben of bepaalde gebruikers keuzes maken.
  3. De derde verificatie analyse wordt gedaan door live mee te kijken met de data zoals omschreven in Lean Analytics.

De tool wordt vervolgens getest in een of meerdere werkelijk vak(ken) waarvan de docent(en) akkoord zijn om een test-versie te draaien. Al direct na de eerste week wordt de data verzameld door gebruik te maken van bovenstaande verificatie analyses. Gebaseerd op analyses en een vervolg brainstormen kan een betere versie worden gerealiseerd en getest. Bij elke data analyse stap moet een heldere argumentatie zijn van waarom het team nog moet door blijven gaan en niet kiest om te stoppen.
Fase 4: Afronding: Een nieuwe onderwijstool! Na de verificatie en test fase worden de uiteindelijke KPI’s gepubliceerd. Ook wordt er dan besloten om of de tool beschikbaar te stellen voor iedereen via het LMS, of deze tool verder uit te werken, of deze te stoppen en een andere oplossing op te pakken.

 

Doetank ervaring van de TU Delft

Een greep uit onderwijsuitdagingingen die momenteel worden aangepakt

Kans:                                       Adoptie van innovatieve didactiek
Oplossingsrichting:          Teachers Network
Deelnemer:                           UvA

Kans:                                         Monitoring online study progress of students
Oplossingsrichting:            Edubot – digital teacher assistent
Deelnemer:                             University of Utrecht

Kans:                                         Increasing online participation
Oplossingsrichting:            Collaborative Learning
Deelnemer                              Wageningen University

Kans:                                         Open courseware 
Oplossingsrichting:            AI for Open Courseware Suggester
Deelnemer:                            TU Delft

Kans:                                         Ineffective reading strategies
Oplossingsrichting:            Comprehension
Deelnemer:                            HvA

 

Geïnteresseerd in deelnamen? 

Deelnamen aan de OnderwijsDoetank kan via een FeedbackFruits licentie die zal worden aangeboden via  het SURFmarket portal.
De propositie biedt instellingen een didactische verrijking van het bestaande LMS door middel van 10 bestaande FeedbackFruits onderwijs plugins plus toegang tot alle toekomstige onderwijs plugins ontwikkeld in de OnderwijsDoetank.

Concreet mag een instelling minimaal het volgende verwachten van een deelname in de OnderwijsDoetank:
Aandragen van onderwijsproblemen + Profiteren van de andere partners;

  • Jaarlijks wordt één aangedragen onderwijsprobleem van de instelling aangepakt.
  • Jaarlijks komen er verschillende oplossingen voor onderwijsproblemen van andere instellingen beschikbaar.
  • De gerealiseerde innovaties kunnen eenvoudig apart ontsloten worden in het LMS (ongeacht welk type).

De OnderwijsDoetank levert hiermee een groeiend bestand van didactische software oplossingen op die beschikbaar worden gesteld aan alle deelnemers. Metaforisch gesproken een “katalysator” voor toekomstige didactische innovaties.

Impressie van Inspiratiedag

Contact